Tuesday, May 26, 2009

Undang-Undang dan Syariah

1. Bank Negara Malaysia (BNM)-Tidak mengambil sebarang deposit/wang tunai dari peserta.Semua bayaran dibuat kepadaPejabat Pos. Tidak perlu sebarang permit atau kebenaran mengutip deposit/wang dari Bank NegaraMalaysia (BNM).
2. Kementerian Perdagangan & Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)-Tidak ada menjual-beli produk.Tiada pelan pemasaran. BUKAN JUALAN LANGSUNG. Tidak tertakluk dibawah Akta Jualan Langsung 1993 (Akta 500).Tidak perlu sebarang permit Jualan Langsung.

3. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)-Peserta tidak melabur dimana-mana institusi pelaburan.Tidak perlu sebarang permit atau kebenaran untuk melabur dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

4. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)-Peserta bebas mengikrar sumbangan diterima didalam borang taksiran cukai LHDN (dibahagian 'lain-lain pendapatan')

5. Penerimaan & Pemberian Sumbangan dari Segi Syarak-Ada akad semasa menyertai program.Wang Pos disumbangkan secara ikhlas dan relahati oleh peserta.Wang Pos yang anda terima adalah sumbangan ikhlas dari peserta lain.

No comments:

Post a Comment